Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Chế độ - Chính sách Nâng bậc lương
Quy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức PDF 打印 E-mail
周三, 2011年 11月 30日 09:49
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về xét nâng bậc lương trước thời hạn
do có thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHSP ngày 10/01/2011)

I. Căn cứ để xây dựng quy định

-     Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

-     Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

II. Nội dung

阅读全文...
 
«首页上页123下页末页»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL