Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Đào tạo-Bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước
Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 PDF. In Email
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 00:00Download tại đây

 
Triển khai tuyển sinh năm 2013 theo đề án 911 PDF. In Email
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 00:00Download tại đây

 
Thông báo Về việc tuyển sinh sau đại học đào tạo ở nước ngoài - Năm 2012 PDF. In Email
Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 14:00Download tại đây

 
Thông báo tuyển sinh Đào tạo SĐH tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010 PDF. In Email
Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 09:43

Thực hiện Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đào tạo SĐH tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước như sau: - Tải file ở đây