Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu Cơ cấu nhân sự
Cơ cấu nhân sự
Lãnh đạo Phòng PDF Print E-mail
STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01


Nguyễn Ngọc Trung

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 179

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy;

- Quy hoạch cán bộ;

- Quy trình bổ nhiệm cán bộ;

- Sắp xếp, phân bổ chỉ tiêu biên chế;

-Tuyển dụng, bổ nhiệm;

- Điều động công chức, viên chức;

- Hồ sơ công chức, viên chức: quản lí, lưu trữ, cập nhật, đánh giá, nhận xét hàng năm…;

- Xây dựng các quy chế, quy định, phương án, đề án tổ chức và hoạt động;

- Tham gia các hội đồng: Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật công chức, viên chức; Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng về lương;

02

Phạm Chung Thủy

Phạm Chung Thủy

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 148

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Quản lý các mảng công tác:

-  Hành chính - Tổng hợp

-  Thi đua khen thưởng;

-  Bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan;

- Thư ký hội đồng Thi đua khen thưởng, tham gia Hội đồng Chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Công tác lễ tân của Trường thuộc trách nhiệm của đơn vị;

03

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 213

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Quản lý các mảng công tác:

- Chế độ chính sách: tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, nghỉ việc, nghỉ hưu, nghỉ dưỡng sức, bảo hộ lao động;

- Chuyển ngạch, nâng ngạch;

- Đào tạo, bồi dưỡng;

- Pháp chế;

- Tổng hợp thống kê dữ liệu;

- Thư ký hội đồng lương;


 
Bộ phận Tổ chức cán bộ PDF Print E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 213

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thực hiện các công việc:

-  Quản lí, lưu trữ hồ sơ nhân sự của công chức, viên chức;

-  Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị;

- Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, chuyển công tác viên chức.

-  Xét hoàn thành chế độ tập sự;

-  Phân bổ chỉ tiêu biên chế;

-  Xét kỉ luật viên chức;

-  Quản lý phôi bằng, chứng chỉ của Trường;

-  Dự trù, thanh toán kinh phí trà, nước, các loại quà phục vụ tiếp khách, họp của Ban Giám hiệu;

- Thanh toán công tác phí cho Ban Giám hiệu;

02

Nguyễn Thị Thúy Mai

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 213

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thực hiện các công việc:

-  Cập nhật hồ sơ nhân sự của công chức, viên chức;

-  Phân loại, đánh giá viên chức;

-  Bổ sung kê khai tài sản của viên chức;

-  Quản lí việc ký kết hợp đồng khoán việc;

-  Độc hại, trang bị bảo hộ lao động;

-  Quản lí dữ liệu hợp đồng thỉnh giảng;

-  Cấp các loại giấy tờ cho viên chức (giấy chứng nhận, giấy giới thiệu, giấy đi công tác, giấy nghỉ phép…)

-  Quản lí việc báo giờ làm ngoài giờ của các đơn vị;

-  Đăng ký vé máy bay cho công chức, viên chức đi công tác.

03

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 178

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thực hiện các công việc:

-  Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

-  Bảo hiểm tai nạn con người;

-  Thai sản, hưu trí, nghỉ việc, nghỉ dưỡng sức;

-  Các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, tang tế.... (kết hợp với Văn phòng Công đoàn);

- Lập danh sách để nghị Hiệu trưởng chi tiền lễ, tết cho các đối tượng ngoài bảng lương;

-  Quản lý tài sản và văn phòng phẩm của đơn vị.

04

Nguyễn Huy Toàn

Nguyễn Huy Toàn

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 178

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thực hiện các công việc:

-  Đào tạo bồi dưỡng, thực tập, thực tế, đi nước ngoài;

-  Làm thủ tục xin cấp hộ chiếu cho công chức, viên chức;

-  Cập nhật dữ liệu giảng viên phục vụ việc tính giờ dạy của giảng viên.

-  Cấp thẻ viên chức;

-  Thi đua khen thưởng.

05

Phạm Thanh Tâm

Phạm Thanh Tâm

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 178

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thực hiện các công việc:

-  Công tác phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ của trường.

-  Giải quyết hộ khẩu  sinh viên tồn động;

-  Giao liên.

06

Ma Ngân Giang

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 178

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thực hiện các công việc:

-  Nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi;

-  Độc hại, trang bị bảo hộ lao động;

-  Thống kê số liệu công chức, viên chức;

-  Cập nhật các văn bản quản lý của Trường gửi các đơn vị thông qua địa chỉ email của đơn vị;

-  Cập nhật nội dung website của phòng.

 
Bộ phận Hành chính tổng hợp PDF Print E-mail

TT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01


Nguyễn Thị Thanh Mai

Nguyễn Thị Thanh Mai

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 199

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


  • Thực hiện các công việc:

- Quản lí con dấu và chữ kí lãnh đạo trường, cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường;

- Photocopy các văn bản, tài liệu gửi đến các đơn vị;

- Dự trù, thanh toán kinh phí, đặt hoa các cuộc họp, hội nghị, ngày kỉ niệm, lễ, tết cho trường;

- Trực tổng đài tự động.


02

Lê Thị Nhung

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 199

 

  • Thực hiện các công việc:

- Quản lí con dấu và chữ kí lãnh đạo trường, cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường;

- Theo dõi, cập nhật công văn đến, công văn mật, chuyển Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng đề xuất ý kiến;

- Làm lịch công tác tuần;

- Trực tổng đài tự động.

03

Vũ Thị Tố Nga

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 199

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Thực hiện các công việc:

- Nhập dữ liệu quyết định, các loại hợp đồng (Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động);

- Theo dõi, vào sổ sao y, thu tiền và thanh toán với Phòng KHTC theo quý;

- Nhận thư, bưu phẩm, bưu điện và chịu trách nhiệm gửi cho các đơn vị, cá nhân có liên quan trong trường.

04

Thái Thị Minh Châu

Thái Thị Minh Châu

Cán sự

ĐTCQ: 08.38352020 - 199

  • Thực hiện các công việc

-  Kiểm tra và lưu trữ văn bản đi, đến;

-  Nhập dữ liệu công văn đi, công văn nội bộ;

-  Phân bố văn bản đến các đơn vị;

-  Trình ký, cho số công văn;

-  Trực tổng đài tự động.

 

05

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Khoán việc

ĐTCQ: 08.38352020 - 202


  • Thực hiện các công việc

- Trực, dọn dẹp phục vụ Ban Giám hiệu;

- Photocopy các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác của Ban Giám hiệu

- Trực máy Fax;


06

Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Nhân viên

- Trực, dọn dẹp phục vụ phòng Ban Giám hiệu.

 
Bộ phận Văn phòng Đảng ủy PDF Print E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Tô Thị Lan Hương

Chánh văn phòng

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-   Phụ trách và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, VP Công đoàn, Văn phòng Đoàn Thanh niên.
02

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


- Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh văn phòng phân công.


03

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 175

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đảng vụ của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh văn phòng phân công.


 
Bộ phận Văn phòng Công đoàn PDF Print E-mail

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
01

Nguyễn Thị Thanh Quyên

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 180

Email: quyenntt@hcmup.edu.vn

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

02

Nguyễn Thị Kim Thúy

Chuyên viên

ĐTCQ: 08.38352020 - 180

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Công đoàn của Trường theo sự chỉ đạo của BCH Công đoàn;

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.


 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2