Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Chế độ - Chính sách Phụ cấp theo lương
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông tư liên tịch 68 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 14078
2 Nghị định 54 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 22057