Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Tất cả các Album

Bế giảng lớp CBQL


Tên Album: Bế giảng lớp CBQL

Số hình ảnh: 105

Thời gian tạo: 14:11:29 21-11-2012

Được chỉnh sửa: 15:11:48 21-11-2012


Du lịch về nguồn


Tên Album: Du lịch về nguồn

Số hình ảnh: 8

Thời gian tạo: 16:04:12 04-04-2012


Một số hình ảnh hoạt động của phòng TCHC


Tên Album: Một số hình ảnh hoạt động của phòng TCHC

Số hình ảnh: 27

Thời gian tạo: 08:03:42 14-03-2012

Được chỉnh sửa: 08:03:51 14-03-2012