Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Công Tác ĐBCL Đảm bảo chất lượng
Đảm bảo chất lượng
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm TPHCM 1938
2 Kế hoạch Báo cáo Tự đánh giá để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 1141
3 THÔNG BÁO TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2014 -2015 1302
4 Tài liệu về bộ tiêu chuẩn AUN-QA 1351